Brookes’ Universal Gazetteer, page 597
Click on the image to view a larger, bitmap (.bmp) image suitable for printing.

HOME PAGE ... REFERENCE PAGE ... THIS GAZETTEER’S PAGEClick on the image above for a larger, bitmap image suitable for printing.


qSiau aqj puB xe2x80x98Xjio siqj jo sainjOBjnuBui aqj,

f

CO

I z

I I

I 0

I

lllllllllll

lllllllll

lllllllll

lllllllll

lllllllll

lllllllll


xc2xa9aexoTV roxc2xb0I Aq 0X03 Jeqoqoo peuueos
(0S8T) PIJxc2xb0M eqq'jo aexc2xa9qqxc2xa9zxc2xa99 iBSJSAiun ,sxc2xa9qooaa
moo " xxc2xa9puiuxoopxc2xa93 mojj oSbit iiT’euiop OTjqna


xe2x80xa2sqioAV qsqSug

jo uoijBoqqndai aqj ut ifyaiqo sjsisuoo pun xe2x80x98ssau
-isnq jo qouBiq 9Aijob ub si Sniqasqoog '/fip^p
arc qoiqw jo g xe2x80x98siadBdsAvau gg Suipnpui ifjia
aqj ui sjeoipouad OV luoqB ajB aiaqj, qBUinof
ogijuaios b jonpuoa puB xe2x80x98A-nuqq puB umasnra pooxc2xa7
b os[B aABq saouaiog jBinjByj jo AiuapBOE aqj,

xe2x80xa2 Areiqqb puB

XiBr.jBjs jo saoaid aug araos xe2x80x98sSuijuiod jo uoijaaj
-joo pooS b SBq jj 'SuiATuSua puB ainioajiqojB
xe2x80x98ainjdpios xe2x80x98Suijured jo sjib aqj jo juaraaSBinoo
-ua aqj joalqo sji joj SuiABq Airedraoa paiajreqo
b si sjiy auig jo jftuapBoy BiuBAjAsuuaj aqj,
xe2x80xa2ainjoajiqojB jo suaorfoads ang are saqomqo aqjjo
Aubui puB xe2x80x98squBqiaqjo aqj jo amos f lapio nEiqjin
-103 aqj jo juojj ajqjBm amospuBq b ssq asodrnd
auras aqj joj paidnoao Ajiatmoj aogipa laqjouy
inouaqjjBj aqj jo japora aqj uo xe2x80x98ajqiBra ajiq.vv.
jo juojj b sBq qoiqM xe2x80x98quBg sajBjg pajiurj aqj si
jsaug aqj
xe2x80x98 aouBoaja Sunqijs jo sSuipjinq Aubiu
SBq jj -joadsB ut pagisiaAip puB anhsajnjoid si
jbijj [jb jo ji saAijdap qoiqAv jnq xe2x80x98aauaiuaAuoo jo
Abav. aqj ut saSEjuBApE ssajjaqmnu ji sajnoas jBqj
aouBjsmnojia b xe2x80x98ppoAt aqj ui Ajto jiqnSoj jsora aqj
/{qBqojd si ji xe2x80x98 apiAV jaaj QOI xc2xb01 OS ra0JJ sl
38J[ts
aqj puB xe2x80x98qoijq paiojoo qrsp jo ajB sasnoq aqj,
xe2x80xa2uB[d jB[nSuBjoaj raiojiun jsom aqj uo jqnq si Ajio
aqj puB xe2x80x98jaAaj joajjad b si ajis aqj, qjiqjAnqog
puB ajBMBja(j aqj jo aouanguoo aqj aAoqB sapui
g puB xe2x80x98ABq paB jaAiJ aqj jo asjnoa aqj Aq Bas aqj
uiojj sajira ggj xe2x80x98aiBAVBjag’ aqj jo quBq uiajsaM
aqj uo spuBjs xe2x80x98juarauiaAoS jo jBas aqj Ajiaunoj
puB BiuBAjAsnua j ui Ajio jaiqa aqj
xe2x80x98mydppvqiyj
*I9Gxc2xa388I 'doj -sqinqns sji puo amBu jBqj jo Ajio
aqj sapisaq -m fas ggj Suisiidmoo BiuEAiAsuuag
jo joujsip
*3 aqj jo Ajunoo b xe2x80x98viydppnpyg
xe2x96xa0upqS-anF 3^3 vwdppvMJ
Sfrl'f- dod 'Aireq
IV 'M. 'ra 00S A 'N xc2xb00 oiibjuq -vd :sdpyj
xe2x80xa2BssiiBg jo gm oi xe2x80x98sn^d
-rag aqj uo pajB33 pire xc2xa3aas jedoosidaiqare ub
st
JI *3 g gp ui xe2x80x98Aadraoj iaAO jbsxc2xae3 snqnp Aq pa
-uibxc2xa7 Aiojoia aAisioap aqj jdi snoutBj xe2x80x98 Are^taj, ui
xe2x80x98
309913 jo uavoj b faqBsjuqj Ajjw^pov jj

'IS6 ’doj xe2x80x98qouAJOi^

*AA N 'ra SI A N 'xc2xb00 oSuBuaq3 j d xe2x80x98mprsAnfj *
YM fS
"08 'WI xe2x80x98H 'II *18 SnoT xe2x80x98sdiqsjo uogoai
-ip aqj joj sjqSq aiaM qoiqw jo doj aqj uo xe2x80x98soiBq j
aqj paqBO ji uodn joavoj qfinj .ffSuipaaaxa ub Aj
-jamroj pBq jj -aSpiiq puB ifBjaasnBO auojs b Jq
juauijuoo aqj qjiw uoijBOiunmraco b SBq jj unoq
-iBq aAisuajxa ub smjoi juauijuoo aqj puB qoiqA
uaaMjaq aoBds aqj xe2x80x98jd^Sg ui xe2x80x98BiJpuBxajy ajisoddo
Bag uBauBjjajipajv ain g; pu^rsi ireuis b
xe2x80x98soxvyj
'N ’SI ’Sk -WI "A '0.P ’98 ’Zuorj -BJJB3 jo -N ifq
xe2x80xa2g 'in
0Z,    Jxc2xb0    JIn^    v    uo PaWss S1II

xe2x80xa2juaogiuSBm puB oSjrq uaaq fofjamjoj SBq ji jBqj
Avoqs qijs sumi aqj, -jioj Suojjs b qjiAV xe2x80x98ubuibj,
jo puBjsi aqj ui xe2x80x98Bissnu jo uaoj b
xe2x80x98vzoSmimu

xe2x80xa2SinqsBijg jo -JSIxe2x80x98M.

^g xe2x80x98suiBjunom saSso^ aqj jbou xe2x80x98aqjinajy jo juaui
-jjBdap xe2x80x98aouBig jo umoj pagijjoj b
xe2x80x98Sxnqspyj

inaSuiqnj, jo
xe2x80xa2 g 'g 'ui g xe2x80x98Sjaqtuojju^Y jo uavoj b
xe2x80x98udSurynfj

xe2x80xa2aouBjsuo3 jo -g Aq xe2x80x98ty -ui gg xe2x80x98qojBdsjBpuy
aqj uo pajBas xe2x80x98uapog jo uaioj b
xe2x80x98fxopudjinfg

xe2x80xa2Sraqmyjo -g -m qi
xe2x80x98qoyj aqj qjiw jqmtajjg aqj jo xnguoo aqj jb pa
-jBas xe2x80x98apsBO b qjiM xe2x80x98bijbabq jo umoj b
xe2x80x98jquipxfj

xe2x80xa2qoBpucj jo-g ifq-g
m gi 'zjug aqj uo pajBas si jj -saqojBM puB xe2x80x98Aj
-jjaAiaf xe2x80x98sSuiqaojs xe2x80x98sjjnjs xe2x80x98qjop jo sajnjOBjnuBui
puB xe2x80x98pooAt ui apBJj ajqBjapisuoo b puB xe2x80x98opsuo b

qjiAV xe2x80x98uapBg m xe2x80x98JnBuuaty jo uj&oj b xe2x80x98mpqzxofj
xe2x80xa2uaquQ jo g -nr pf *Tnsrirj jo umot B 'uajjo/j-
’umoj jarqo a^j
=1 tnqjujg fijaqma-jjnyj
jo sjaijuojj aqj oj anprg aq: utojj frjug puv zugj
sjoatj oaj aqj
3 no/* kuifr mapvgjo uqonp puBjfi
aqj jo sapjto uaj xc2xabrj
jo *ao* 'zxuj-pMo-zvfj

-c-tete-reH jo s-fq

xe2x80xa2g *ra pj xe2x80x98aqmtBQ am rryn irpr-75 v.: rzau xe2x80x98amvu
amBS aqj jo joatj b uo T'int-'Fg' j: in-9; t

fo’ A 'ra t-l tooinriz jo
uojubo aqj ui xe2x80x98pnujjarip-tg in-n- *

sin jo ^

jo -m g xe2x80x98mug jaAij aqi u:    :    ;-T-.iinjT(j

-assajj ui xe2x80x98JuBuija3 jo nxo; z

xe2x96xa0saAaij, jo g - ^ m g    uVrV.cas

si pire xe2x80x98squBig aqj jo sSu:q    b ju-/

-mjoj sba qoiqji xe2x80x98juaAuoo b svq jj aininjr
jo aouiAOjd aqj ui xe2x80x98vrssnjj jo in^.in v xe2x80xa2
czp.Ij
nlI-l Jxc2xb0 "3 ’S 111 ? xe2x96xa0*!-rvAB2j-'

xe2x80x94f qonjdsuuy jo    m ej xe2x96xa0erg aq; n: r-a-inas -:u

-aj. ui xe2x80x98saiujs avijjsny aqijo uaid; bxe2x80x94: putZ;;r.;g
jo ;m gj uaqB'Z aqj
uc :rjacmavr.Av jo uaioj
B osjyxe2x80x94jpujsiohuj jo -g m oj xe2x80x98urj uo pa
-juas si jj -aouBjsip jjems b jb A*j?;?yuor: av-;?'-'
-auag b qjiAV xe2x80x98bijbABg jo uaic-j b
-i
'BA *03 BIUBAJltsjJIJ JO oSb[JIA B xe2x80x98MXTu'gUorfij
xe2x80xa2puBjfiug papBAui aq uaqAv xe2x80x98papuBj jojanbuo3
aqj uiBiqijty ajajj mas aqj mojj -ui g JjjBan si
ji AiouqSnoqj xe2x80x98uaABq snomBj b JjjuaiouB sea ,vas
-uaAaj iniBjijg ui uaas aq oj sSuip[inq uBuiog
jo uiBUiaj ajijua jsom puB jsaSjBj aqj aq oj pins
si puB xe2x80x98uojjojy jo {JBa xe2x80x98jjaqojj oj paSuojaq qoiqAv
xe2x80x98ajjSBO juaiouB ub si ajajj unoqjBpj ifosuaAaj
pajIBO xe2x80x98jauuBq
3 qsijSug aqj jo tyq b ojui sunj
qoiqAv jaAij qBms b uo ajBnjis xe2x80x98sxc2xa7uijsbjjjo -g
'AV
0fl Sug xe2x80x98 xassng ui afiBjpA b xe2x80x98hjsuoaoj

inopuog jo -g gp puB .iajsaqoiq3
Jxc2xb0 *g 'in gj xe2x80x98uujy aqj jBau pajBas 1 puE[jaq
-nraquoj^ jo sjjbs xe2x80x98saiajaj aqj jo iutra jo suibiii
-aj aip pajjajur ajB qojnqo aqj ui puB auojs jo
asnoq-iaqjBiu amospuBq faaA b si umoj aqj jo a.ij
-uaa aqj uj ’fiug xe2x80x98xassng ui uaioj b xe2x80x98yjxonpj

xe2x96xa0ajoqs ajisoddo aqj no xe2x80x98qjxag
morj siaSuassBd jo aoB{d-Sn;pcB{ renin aqj si jj
xe2x80xa2qjjog jo qjuj oqj ui xe2x80x98tucqfiuijj jo
xe2x96xa0 ajim auo
xe2x80x98anqsajig ui xe2x80x98puBjjoog jo jnoqiBq b
'xnjhijig

SrnqqojBj^ jo -g g -m gj xe2x80x98aABj(j
aqj uo pajBas f sainjoBjnuBm ajqBjapisuoo qjiAV
xe2x80x98Blips ui xe2x80x98sajBjs UBiijsny aqj jo uaioj b
xe2x80x98ovnjpij
xe2x96xa0ajoSaojo -g -b gp puB itabPuo3 jo -g -g -g
xe2x96xa0cogg <|xe2x80x98B
5U0g; jo zveq no paiuos (Joo^unr> jo
aou'jsTp
at ^uii^soopuijjjo uayo^ v^jiodvffij
'    xe2x80x98    -zjauojo/o -g

ra gg xe2x80x98BSauQ aqBg uo pajBas si jj -uouubo
joj faapunojB puB xe2x80x98-o^> xe2x80x98poo; xe2x80x98laqjBaj xe2x80x98aiBAiauojs
jo sainjoBjnuBiu ijjtav xe2x80x98zjauojQ jo juarauiaAoS
aqj jo {BjidEO xe2x80x98Bissng jo uaioj b
xe2x80x98yspoa.vzoxpj

xe2x80xa2jpBjs

-IJbO Jxc2xb0 ’3'm xe2x80x98Bdjng aqj uo pajBas xe2x80x98BTJB0J3 m
xe2x80x98sajBjs UBiijsny aqj jo uavoj Suojjs b xe2x80x98vmxjsg
'N 'SI 'IS YH “3 ’9f hi saxc2xb03 xe2x80x98absibA^ jo
'A 'S 'ra 08 xe2x80x98si8!P HSTIxc2xb0<I 9St Jxc2xb0 ooBid-fiuijaara aqj
araij araos ioj puB xe2x80x98puB[og jo uavoj b
xe2x80x98cnoyixjsj

ozzbioq

jo g -g -in 9g xe2x80x98BiuBqiy jo uavoj b xe2x80x98vjpxpj
'9Snxc2xb0W Jxc2xb0 '3 'ra II xe2x80x98viJ!3
ojBdiouug aqj ui xe2x80x98sojdByj jo uavoj b
xe2x80x98vjpxpj

:N hi "9f 'WI xe2x80x98 3 hS 'SSI '^uog
xe2x80xa2111113 jo Jq -ra QQI YiBSuog aqj uo pajBas
si
jj xe2x80x98ajixa oj pauraapuoo asauiq3 puB siaipjos
ibjibj, /Cq ifqBchouiid pajiqBqui xe2x80x98uiiiyj jo aoui
-Aoid aqj ui
xe2x80x98Iibjibj, uiajsBg jo iCjio b xe2x80x98ounopj
'N '!Z hi 'PI *'AV hS 'ZL 'xc2xa7“03 BomuiBf jo -g ra
005 S1II 'puBjst aqj jo pua aqj
jb Aeq b uoOJd

mPREVIOUS PAGE ... NEXT PAGE

This page was written in HTML using a program
written in Python 3.2